آخرین پایگاه دشمن ، دژ بنی قریظه
44 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه حوزه سال 70
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی